Zajmuję się terapią dzieci, młodzieży osób dorosłych z problemami logopedycznymi i neurologopedycznymi.

Diagnoza i terapia logopedyczna

 • Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Diagnoza i terapia niezakończonego rozwoju mowy
 • Diagnoza i terapia wad wymowy

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

 • Diagnoza i terapia zaburzeń językowych u osób po przebytych udarach lub urazach mózgu.
  • Diagnoza i terapia zaburzeń typu afazja, dysfazja
  • Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji typu dyspragmatyzm (pragnozja)
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych mózgu
  • w chorobie Parkinsona
  • w chorobie Alzheimera
  • w Stwardnieniu Rozsianym
  • w Stwardnieniu Zanikowym Bocznym
  • w Pierwotnej Afazji Postępującej
  • w otępieniu czołowo-skroniowym
  • w nowotworach OUN
 • Diagnoza, stymulacja , terapia mowy osób
  • z upośledzeniem umysłowym
  • z autyzmem
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • z wadami genetycznymi
 • Wczesna inerwencja i wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych zaburzeniami w rozwoju (np. wcześniaki).

Wydawanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań logopedycznych do podjęcia studiów