Magdalena Czuk-Napierała – specjalista neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog

Od wielu lat pracuję jako logopeda, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje i wzbogacam swój warsztat pracy. Mam doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz osób dorosłych. Na co dzień pracuję z osobami upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu w Szkole Specjalnej.

Od kilku lat prowadzę własny gabinet ukierunkowany na pracę z dziećmi

 • z dysfunkcjami mowy na tle rozwojowym,
 • z zaburzeniami komunikacyjnymi na podłożu całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm),
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • oraz osobami dorosłymi z utraconymi funkcjami mowy i komunikacji na tle neurologicznym po udarach, urazach i w przebiegu chorób otępiennych.

...prywatnie żona i matka...

Wykształcenie:

 • logopeda – studia magisterskie UKW w Bydgoszczy,
 • neurologopeda – studia podyplomowe WSUT w Poznaniu,
 • oligofrenopedagog - kurs kwalifikacyjny CDN Inowrocław,
 • nauczyciel muzyki, plastyki, wiedzy o kulturze – studia podyplomowe WSNHiD w Poznaniu.

Doskonalenie zawodowe (kursy,szkolenia, warsztaty):

 • „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi autystycznymi i zaburzeniami zachowanie”,
 • „Terapia logopedyczna dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”,
 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”,
 • „Dziecko z zespołem ADHD – objawy i sposoby pomocy w szkole i domu”,
 • „Terapia logopedycza dzieci z rozszczepem podniebienia”,
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ, uzyskanie Certyfikatu „BRAIN GYM” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison,
 • „Budowa programów autorskich”,
 • „Jak rozwijać komunikację funkcjonalną u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.